Steelhouse Group – Eesti

PUHASRUUMI TOOTED

Me spetsialiseerume kõrgevaliteedilistele toiduaine- ja meditsiinitööstuse ning puhasruumi tööstuse toodetele.

Tehnoloog / Ostujuht

Müügijuht

Meie kogemus roostevaba terase käsitsemisel on meie puhasruumi toodeteäris eesrindlik. Toidu,-meditsiini-, joogi- ning puhasruumitööstuse toodetele kehtivad tihti ranged kvaliteedinõudmised ning võtame neid arvesse kogu tootmisprotsessi ajal, alustades planeerimisest kuni paigalduseni. See nõuab igal tootmise sammul väga hoolikat meetodivalikut.

Kõik puhasruumis kasutatavad seadmed on loodud nii, et need vabastaks õhku võimalikult vähe mustust. Meie puhasruumi tooted toodavad õhku minimaalselt osakesi ning neid on lihtne puhastada. Oma tooteid tellime nanotehnoloogiat kasutavatelt ettevõtetelt.