Steelhouse tiimipäev

23.-24. novembril kogunesid meie inimesed Loolt ja Vinnist, et tuletada vahetus ning lõbusas keskkonnas meelde meeskonnatöö olulisust ning teineteisega arvestamist.

Tiimipäevad algasid tööohutuskoolituse ja uue aasta plaanide seadmisega. Seejärel asusime meeskonnatöö juurde, mille eesmärk oli harjutada üksteise oskuste parimat kasutamist ning ühise eesmärgi nimel töötamist – et üheskoos leida joonistelt vajalikud detailid, et keevitajad ja lihvijad arvestaksid üksteise tööprotsessidega parima tulemuse saamiseks. Samuti oli oluline osa omavahelisel suhtlusel. Soovisime meeskonnale meelde tuletada, et üksi toimetamise asemel tuleks omavahel arutada ja teistele oma töölõigu kohta infot jagada, hinnata ja kasutada kõigi meeskonnaliikmete tugevaid külgi ja oskusi.

Koha peal komplekteeritud meeskonnad said ülesandeks valmistada suitsuahjud kasutades kõiki majas olevaid võimalusi. Töö algas jooniste saamisega, mille joonestaja, konstruktor ning ostja olid omavahel juba varem kinnitanud. Joonistele tuli leida äpis õige tegevus, seejärel pidi laserlõikama, kantima, keermestama, lihvima, keevitama ja lõpuks valmistoote välispinna happega viimistlema.

Kõik meeskonand said koostööga suurepäraselt hakkama ja töö tulemused said väga ilusad.

Tagasi Uudised